Integritetspolicy

Senast ändrat: 10 mars, 2022

ARDI GLOBAL LLC, driver följande webbplatser (nedan kallad "Tjänst"):

som är en del av den gemensamma Tjänsten https://ardi.one/ På hela sidan hänvisar termerna "oss", "vi", "vår" eller "ARDI" till ARDI GLOBAL LLC.

Denna sida informerar dig om våra policyer angående insamling, användning och utlämnande av personuppgifter när du använder vår Tjänst.

Genom att använda Tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna policy.

Insamling och användning av information

Vi samlar in flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår Tjänst till dig.

Typer av data som samlas in

Personlig information

När du använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("Personuppgifter"). Personuppgifter kan innefatta, men är inte begränsad till:

 • F√∂r- och Efternamn.
 • E-postadress.
 • Telefonnummer.
 • Kakor och anv√§ndningsdata.

Användningsdata

Vi kan också samla in information om hur Tjänsten nås och används ("Användningsdata"). Denna användningsdata kan innehålla information som din dators IP-adress, webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår Tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderats på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

Spårning & Kakor

Vi använder kakor och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår Tjänst och hålla viss information.

Kakor är små filer med information om ditt besök på webbplatsen som inkluderar en anonym och unik identifierare. Kakor skickas till din webbläsare från webbplatsen och lagras på din enhet. Andra spårningsteknologier som också används är taggar och skripts för att samla in och spåra information, samt förbättra och analysera vår Tjänst.

Du kan, genom att ställa in din webbläsare, bestämma om du överhuvudtaget vill ha kakor eller ej. Men om du inte accepterar kakor kanske kommer du inte kunna använda vissa delar av vår Tjänst.

Exempel på kakor vi använder:

 • Sessionskakor. Vi anv√§nder sessionskakor f√∂r att driva v√•r tj√§nst.
 • Preferenskakor. Vi anv√§nder preferenskakor f√∂r att komma ih√•g dina preferenser och olika inst√§llningar.
 • S√§kerhetskakor. Vi anv√§nder s√§kerhetskakor i s√§kerhetssyfte.

Användning av Data

ARDI använder de insamlade uppgifterna för olika ändamål:

 • F√∂r att tillhandah√•lla och underh√•lla v√•r Tj√§nst.
 • F√∂r att meddela dig om √§ndringar i v√•r Tj√§nst.
 • F√∂r att du ska kunna delta i interaktiva funktioner i v√•r Tj√§nst n√§r du v√§ljer att g√∂ra det.
 • F√∂r att tillhandah√•lla kundsupport.
 • F√∂r att samla in och analysera v√§rdefull information s√• att vi kan f√∂rb√§ttra v√•r Tj√§nst.
 • F√∂r att √∂vervaka anv√§ndningen av v√•r Tj√§nst.
 • F√∂r att uppt√§cka, f√∂rebygga och √•tg√§rda tekniska problem.
 • F√∂r att f√∂rse dig med nyheter, specialerbjudanden och allm√§n information om andra varor, tj√§nster och evenemang som vi erbjuder och som liknar dem som du redan har k√∂pt eller fr√•gat om, s√•vida du inte har valt att inte f√• s√•dan information.

Lagring av personuppgifter

ARDI kommer att behålla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi måste behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och upprätthålla våra juridiska avtal och policyer.

ARDI kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata sparas i allmänhet under en kortare tidsperiod, utom när dessa data används för att stärka säkerheten eller förbättra funktionaliteten hos vår Tjänst, eller när vi är juridiskt skyldiga att spara dessa data under längre tidsperioder.

√Ėverf√∂ring av personuppgifter

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till - och underhållas på - datorer som finns utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem i din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför EU och väljer att lämna information till oss, observera att vi överför uppgifterna, inklusive personuppgifter, till EU och behandlar dem där.

Uppgifterna lagras på servrar som ligger i Frankfurt i Tyskland och som drivs av Linode LLC: https://www.linode.com/legal-privacy/

Anv√§ndning av v√•r Tj√§nst utg√∂r ditt samtycke till denna integritetspolicy samt till √∂verf√∂ring av personuppgifter. 

ARDI kommer att vidta alla åtgärder som är rimligt nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna integritetspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns adekvata kontroller på plats, inklusive säkerheten för dem uppgifter och annan personlig information.

Utlämnande av uppgifter

Utlämnande för brottsbekämpning

Under vissa omständigheter kan ARDI vara skyldigt att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller ett statligt organ).

Rättsliga krav

ARDI kan avslöja dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig:

 • F√∂r att uppfylla en r√§ttslig skyldighet.
 • F√∂r att skydda och f√∂rsvara ARDI:s r√§ttigheter eller egendom.
 • F√∂r att f√∂rhindra eller utreda eventuella oegentligheter i samband med Tj√§nsten.
 • F√∂r att skydda den personliga s√§kerheten f√∂r anv√§ndarna av Tj√§nsten eller allm√§nheten.
 • F√∂r att skydda mot juridiskt ansvar.

Uppgifternas säkerhet

S√§kerheten f√∂r dina uppgifter √§r viktig f√∂r oss, men kom ih√•g att ingen √∂verf√∂ringsmetod via Internet eller elektronisk lagring √§r 100 % s√§ker. √Ąven om vi str√§var efter att anv√§nda kommersiellt acceptabla metoder f√∂r att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera absolut s√§kerhet.

Dina rättigheter

ARDI strävar efter att vidta rimliga åtgärder för att du ska kunna korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

När det är möjligt kan du uppdatera dina personuppgifter direkt i dina kontoinställningar. Om du inte kan ändra dina personuppgifter kan du kontakta oss för att göra de nödvändiga ändringarna.

Om du vill få information om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss på hello@ardi.one.

Tjänsteleverantörer

Vi kan anlita tredjepartsföretag och enskilda personer för att underlätta vår tjänst ("Tjänsteleverantörer"), för att tillhandahålla Tjänsten för vår räkning, för att utföra arbete relaterade till Tjänsten eller för att hjälpa oss att analysera hur vår Tjänst används.

Dessa tredje parter har tillgång till dina personuppgifter endast för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem i något annat syfte.

Administration

Vi kan använda tredjepartstjänsteleverantörer som hjälper oss att hantera visst administrativt arbete, marknadsföring och försäljning.

HubSpot

HubSpot erbjuder en komplett plattform med programvara för marknadsföring, försäljning, kundtjänst och CRM.

För mer information, besök HubSpot Privacy & Terms-sida: https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Analytics

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google och som spårar och rapporterar trafiken på webbplatsen. Google använder de insamlade uppgifterna för att spåra och övervaka användningen av vår Tjänst. Dessa uppgifter delas med andra Google-tjänster. Google kan använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.

Du kan välja att inte göra din aktivitet på tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera webbläsartillägget Google Analytics opt-out. Tillägget förhindrar att Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) delar information med Google Analytics om besöksaktivitet.

Mer information om Googles sekretesspolicy finns på Googles webbsida Sekretess och Villkor: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Facebook pixel

Facebook Pixel är en webbanalystjänst som erbjuds av Facebook och som spårar och rapporterar trafiken på webbplatsen. Uppgifterna lagras på vårt Facebook Business-konto. Facebook-pixeln spårar konverteringar som kan hänföras till annonser på Facebook, Instagram och Audience Network.

Mer information finns på Facebooks webbsida för Sekretess och Villkor: https://www.facebook.com/policy.php

Microsoft Clarity

Microsoft Clarity är en webbanalystjänst som hjälper oss att förstå vad användarna verkligen gör på våra webbplatser genom att skapa värmekartor som visar vilka delar av våra webbplatser som används mest.

Mer information finns på Microsofts webbplats för Sekretess och Villkor: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Betalningar

Vi använder oss av tredjepartstjänster för betalningshantering.

Vi kommer inte att lagra eller samla in dina betalkortsuppgifter. Den informationen lämnas direkt till våra tredjepartsbetalningsaktörer vars användning av dina personuppgifter regleras av deras sekretesspolicy. Dessa betalningsförmedlare följer standarderna i PCI-DSS som förvaltas av PCI Security Standards Council, som är en gemensam insats av varumärken som Visa, Mastercard, American Express och Discover. PCI-DSS-kraven bidrar till att garantera en säker hantering av betalningsinformation.

De betalningsförmedlare vi arbetar med är:

Stripe

Mer information finns på Stripe's hemsida för Sekretess och Villkor: https://stripe.com/en-se/privacy

Swish

Mer information finns på Swish hemsida för Sekretess och Villkor: https://www.swish.nu/policies

Länkar till andra webbplatser

Vår Tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från en tredje part kommer du att hänvisas till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

√Ąndringar av denna Integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicy på den här sidan.

Du rekommenderas att regelbundet l√§sa igenom denna integritetspolicy f√∂r att se om den har √§ndrats. √Ąndringar i denna integritetspolicy tr√§der i kraft n√§r de publiceras p√• denna sida. Om du forts√§tter att anv√§nda webbplatsen efter det att √§ndringar av denna policy har publicerats anses du ha godk√§nt dessa √§ndringar.

Samtycke

Genom att anv√§nda v√•r Tj√§nst godk√§nner du best√§mmelserna i denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till denna policy, var v√§nligt och inte anv√§nd v√•r Tj√§nst. 

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss::

ARDI GLOBAL LLC

E-post: hello@ardi.one