Allmänna villkor

Villkor

Senast redigerad: 25 april 2024

ARDI GLOBAL LLC, ett amerikanskt företag, driver följande webbplatser:

  • https://ardi.one/homequest/
  • https://homequest.se/
  • https://ardi.one/officequest/
  • https://officequest.se/
  • https://ardi.one/cityquest/
  • https://cityquest.se/
  • https://ardi.one/touristquest/
  • https://ardi.one/schoolquest/
  • https://ardi.one/paperquest/
  • https://ardi.one/puzzlequest/

som är en del av den gemensamma tjänsten https://ardi.one/ På hela webbplatsen hänvisar termerna "oss", "vi", "vår" eller "ARDI" till ARDI GLOBAL LLC.

Villkoren tillhandahålls i syfte att göra det möjligt för kunder att göra beställningar online. Genom att lägga en beställning bekräftar kunden sitt fullständiga godkännande av villkoren.
Priser

HomeQuest

Priserna som anges av ARDI på ARDI:s hemsida (https://ardi.one/homequest/) inkluderar en spelsession med max 6 personer och max 150 minuter per session. Priserna visas i USD. ARDI förbehåller sig rätten att ändra dessa priser när som helst. Tjänster kommer att faktureras enligt de priser som gäller när beställningen görs.

 

OfficeQuest

Priserna som anges av ARDI på ARDI:s hemsida (https://ardi.one/officequest/) inkluderar en spelsession med max 6 personer och max 120 minuter per session. Priserna visas i USD. ARDI förbehåller sig rätten att ändra dessa priser när som helst. Tjänster kommer att faktureras enligt de priser som gäller när beställningen görs.

 

CityQuest

Priserna som anges av ARDI på ARDI:s hemsida (https://ardi.one/cityquest/) inkluderar en spelsession med max 150 minuter per session och person. Ett minsta antal spelare i en spelsession är 2 personer. Priserna visas i USD. ARDI förbehåller sig rätten att ändra dessa priser när som helst. Tjänster kommer att faktureras enligt de priser som gäller när beställningen görs.

 

TouristQuest

Priserna som anges av ARDI på ARDI:s hemsida (https://ardi.one/touristquest/) inkluderar en spelsession med max 150 minuter per pass och person. Ett minsta antal spelare i en spelsession är 2 personer. Priserna visas i USD. ARDI förbehåller sig rätten att ändra dessa priser när som helst. Tjänster kommer att faktureras enligt de priser som gäller när beställningen görs.

 

SchoolQuest

Priserna som anges av ARDI på ARDI:s hemsida (https://ardi.one/schoolquest/) inkluderar ett spelpass med max 150 minuter per pass och person. Ett minsta antal spelare i en spelsession är 2 personer. Priserna visas i USD. ARDI förbehåller sig rätten att ändra dessa priser när som helst. Tjänster kommer att faktureras enligt de priser som gäller när beställningen görs.

 

PaperQuest

Priserna som anges av ARDI på ARDI:s hemsida (https://ardi.one/paperquest/) är för nedladdningsbara och utskrivbara spel. Priserna visas i USD. ARDI förbehåller sig rätten att ändra dessa priser när som helst. Spel kommer att faktureras enligt de priser som gäller när beställningen görs.

 

PuzzleQuest

Priserna som anges av ARDI på ARDI:s hemsida (https://ardi.one/puzzlequest/) är för en 3-månaders prenumerationsmodell där kunder får en pussellåda. Priserna visas i USD. ARDI förbehåller sig rätten att ändra dessa priser när som helst. Prenumerationer kommer att faktureras enligt de priser som gäller när beställningen görs.

 

Presentkort

Presentkortet är ett PDF-dokument som du får via e-post efter att du gjort en betalning enligt instruktioner.

Presentkortet är giltigt i 1 år från inköpsdatum och innehåller en kampanjkod som kan kopplas till ett specifikt spel med ett specifikt antal spelare eller vara värt ett specifikt belopp.

 

Bokningar

HomeQuest, OfficeQuest, SchoolQuest

Alla bokningar som görs online behandlas i realtid och är beroende av tillgänglighet. Bokningen kommer inte att betraktas som fullständig förrän ett bekräftelsemail skickas från ARDI. Spelsessionen kan aktiveras när som helst genom att följa länken i e-postbekräftelsen, dock senast 365 dagar efter att bokningen gjordes.

 

CityQuest, TouristQuest

Alla bokningar som görs online behandlas i realtid och är beroende av tillgänglighet. Bokningen kommer inte att betraktas som slutgiltig förrän ett bekräftelsemail skickas från ARDI.

 

Spelsessionerna som inte kräver ett speciellt datum och tid kan aktiveras när som helst genom att följa länken i bekräftelsemailet, dock senast 365 dagar efter att bokningen gjordes.

 

PaperQuest

Efter att betalningen har behandlats kommer kunden att få en nedladdningslänk för spelet. Nedladdningslänken kommer att vara aktiv i 30 dagar.

 

PuzzleQuest

Efter att betalningen har behandlats kommer kunden att få ett bekräftelsemail om sin prenumeration. Pusslen kommer att skickas till den angivna adressen varje månad i 3 månader.

 

Betalning

 

ARDI accepterar endast betalningar med kredit- eller betalkort via Stripe. Företagskunder kan även välja faktura som betalningssätt. Betalningsvillkor 14 dagar. Kontakta oss om du behöver längre betalningsvillkor.

 

Vi behåller ingen kundkreditkortsinformation i vår databas.Avbokningsregler

HomeQuest, OfficeQuest, SchoolQuest

Avbokning med full återbetalning kan göras via telefon eller e-post inom 14 dagar efter att bokningen har gjorts om spelsessionen inte var aktiverad. Spelet kommer att avbrytas automatiskt utan återbetalning om spelsessionen inte har aktiverats under 365 dagar efter att bokningen har gjorts.

 

Bokningar med rabattkod

Avbokning av en aktivitet som bokats med rabattkod återbetalas endast till 50%. Avbokning kan göras via telefon eller e-post inom 14 dagar efter att bokningen gjorts om spelsessionen inte var aktiverad.

 

Ingen återbetalning kommer att ges vid utebliven ankomst eller sena ankomster. Eventuella avgifter förknippade med omläggning eller avbokningar utanför de tillåtna fönsterna kommer att meddelas vid tidpunkten för begäran.

 

ARDI förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra alla spelsessioner på grund av oförutsedda omständigheter, med lämpliga återbetalningar eller ombokningar som erbjuds.

 

CityQuest, TouristQuest

Spelsessioner med specifikt datum och tid kan avbrytas med full återbetalning via telefon eller e-post inom 14 dagar efter att bokningen har gjorts, dock senast 24 timmar innan spelsessionen startar och om spelsessionen inte aktiverades. Spelet avbryts automatiskt utan återbetalning om köparen inte kommer till spelets startpunkt (anges i bekräftelsemailet) senast 15 minuter efter datum och tid som anges vid bokningstillfället.

 

Spelsessioner med specifikt datum och tid kan bokas om kostnadsfritt via telefon eller e-post senast 24 timmar innan spelsessionen startar.

 

Spelsessioner som inte kräver ett speciellt datum och tid kan avbrytas med full återbetalning via telefon eller e-post inom 14 dagar efter att bokningen har gjorts om spelsessionen inte var aktiverad. Spelet kommer att avbrytas automatiskt utan återbetalning om spelsessionen inte har aktiverats under 365 dagar efter att bokningen har gjorts.

 

Bokningar med rabattkod

Avbokning av en aktivitet som bokats med rabattkod återbetalas endast till 50%. Avbokning kan göras via telefon eller e-post inom 14 dagar efter att bokningen gjorts, dock senast 24 timmar innan spelsessionen startar och om spelsessionen inte aktiverats.

 

Ingen återbetalning kommer att ges vid utebliven ankomst eller sena ankomster. Eventuella avgifter förknippade med ombokningar eller avbokningar utanför de tillåtna fönstren kommer att meddelas vid tidpunkten för begäran.

 

ARDI förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra alla spelsessioner på grund av oförutsedda omständigheter, med lämpliga återbetalningar eller ombokningar som erbjuds.Väderförhållanden

Liknande regler gäller för omläggning av spelsessionerna med specifikt datum och tid på grund av ogynnsamma väderförhållanden: upp till 24 timmar innan spelsessionen börjar. Men om vädret har förändrats drastiskt (kraftigt regn eller liknande) vid ankomsten och du inte kommer att kunna spela, har du rätt att boka om din spelsession utan kostnad.

 

PaperQuest

All försäljning är slutgiltig. Inga återbetalningar kommer att ges.

 

PuzzleQuest

Prenumerationer kan sägas upp när som helst. Om en avbokning sker mitt i månaden kommer kunden att få pusslet för den månaden men kommer inte att debiteras för följande månader. Inga återbetalningar kommer att ges för de månader där pusslet redan har skickats.

 

Förordningar

ARDI avsäger sig allt ansvar för eventuella skador på föremål som tillhör kunder under tiden för spelet.

 

Immateriella rättigheter

Allt innehåll på ARDI:s webbplatser och inom spelsessionerna, inklusive men inte begränsat till text, programvara, skript, grafik, foton, ljud, musik, videor, interaktiva funktioner och liknande ägs av eller licensieras till ARDI. All otillåten användning, inklusive reproduktion, modifiering, distribution eller återpublicering, utan föregående skriftligt medgivande från ARDI, är strängt förbjuden.

 

Uppförande & säkerhet

Det är strängt förbjudet att ta bilder, filma eller spela in dokument, ledtrådar eller annat spelmaterial som kan avslöja spelets karaktär. Men du är väldigt välkommen att fota hur du spelar eller din spelprocess.

 

Dessutom är det förbjudet att reproducera texter, logotyper, bilder eller något annat element som du kommer att se under spelet, eller e-postmeddelanden som skickats av ARDI.

 

Alla deltagare måste följa alla säkerhetsriktlinjer och iaktta försiktighet och sunt förnuft under spelpassen. Allt olagligt, skadligt eller kränkande beteende är strängt förbjudet. ARDI förbehåller sig rätten att ta bort alla deltagare som deltar i störande eller farligt beteende.

 

Personuppgifter i enlighet med tillämpliga amerikanska lagar

När du gör en bokning hos ARDI kan du känna dig trygg med att veta att vi aldrig kommer att lämna ut dessa uppgifter till tredje part, förutom på begäran av en rättslig myndighet eller annan administrativ myndighet som enligt lag har befogenhet att begära att denna information lämnas.

 

Se vår integritetspolicy för detaljerad information om datainsamling, användning, lagring och skyddsåtgärder. Detta inkluderar datalagringsperioder och hur användare kan komma åt, ändra eller radera sina personuppgifter.

 

Vi använder tredje parts betalningsprocessorer för säkra kreditkortstransaktioner. Vi behåller ingen kundkreditkortsinformation på våra servrar.

 

Ansvarsfrihet

Som deltagare i ett spel på ARDI måste du godkänna och bekräfta följande:

 

Jag samtycker till att följa och följa alla instruktioner, regler och varningar som ges av ARDI hela tiden under spelsessionen.

 

Jag inser att det finns vissa inneboende risker förknippade med aktiviteterna, både kända och okända, och jag tar fullt ansvar för personlig skada på mig själv och (om tillämpligt) mina medlemmar och friskriver ARDI för eventuell förlust, dödsfall eller skada som härrör från mina eller mina medlemmars handlingar under spelsessionen oavsett om de orsakats av mig själv, mina medlemmar, ARDI eller någon tredje part. Detta undantag gäller oavsett form av åtgärd, vare sig det är i kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller annat. Genom att godkänna detta avstående bekräftar jag att jag avstår från betydande juridiska rättigheter, inklusive rätten att stämma.

 

Jag samtycker till att kontaktinformationen som tillhandahålls är sann och korrekt och kan lagras på obestämd tid av ARDI för laglig och operativ användning.

 

Gällande lag och tvistlösning

Dessa villkor och tillhandahållandet av våra tjänster styrs av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Illinois utan hänsyn till dess lagkonfliktbestämmelser.

 

Varje tvist som på något sätt relaterar till din användning av ARDI:s tjänster ska först lösas genom informella diskussioner. Om en tvist inte löses genom informella diskussioner, ska den lösas genom bindande skiljeförfarande som administreras av American Arbitration Association i enlighet med dess Commercial Arbitration Rules. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Chicago, Illinois. Beslut om skiljedomen som avkunnats av skiljemännen kan tas upp i vilken domstol som helst som har jurisdiktion.

 

Kontakta oss

Om du har några frågor om våra allmänna villkor, vänligen kontakta oss:


E-post: hello@ardi.one